گروه مبلمان دستبافت کوهبر

دستبافت، بی انتها، ماندگار

نمایندگی در کشور

محصولات گروه مبلمان دستبافت کوهبر با بالاترین کیفیت و به صورت دستبافت تولید می شوند

مشتری مداری

محصولات گروه مبلمان دستبافت کوهبر با بالاترین کیفیت و به صورت دستبافت تولید می شوند

کیفیت جهانی

محصولات گروه مبلمان دستبافت کوهبر با بالاترین کیفیت و به صورت دستبافت تولید می شوند

دستبافت

محصولات گروه مبلمان دستبافت کوهبر با بالاترین کیفیت و به صورت دستبافت تولید می شوند

4000

ساعت مطالعه و توسعه

7

کشورهای صادر شده

100

تعداد محصولات تولید شده

340

تعداد کارمندان

نظر مشتریان در مورد ما