گروه مبلمان دستبافت کوهبر

دستبافت، بی انتها، ماندگار

نمایندگی در کشور

مشتری مداری

کیفیت جهانی

دستبافت

4000

ساعت مطالعه و توسعه

7

کشورهای صادر شده

100

تعداد محصولات تولید شده

340

تعداد کارمندان

نظر مشتریان در مورد ما